ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ (ΚΕΑ)

CYPRUS EDUCATIONAL MISSION

Παρακαλούμε όπως γίνει υπενθύμηση στα παιδιά αναφορικά με τη συμμετοχή τους στις θερινές κατασκηνώσεις της Κύπρου τον Αύγουστο.

Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων 11 Μαρτίου 2024.

CYPRUS EDUCATIONAL MISSION
———————————————————
22 Stuart Crescent
London N22 5NN
Tel.: +44 208 881 6982
Fax.: +44 208 365 8257
website: https://kea.schools.ac.cy/index.php